Egyenlő Eséllyel Program

Alapítványunk elhivatott a jövő generációjának támogatása iránt. Programunkban egy integrált értelmiségi réteg alapjait kívánjuk lefektetni, ahol nem számít, hogy ki honnan jött, csak az, hogy merre tart. Azoknak a fiataloknak szeretnénk lehetőségeket biztosítani, akik elhivatottak céljaik iránt, de anyagi vagy egyéb körülmények miatt egyedül nem lennének képesek álmaik elérésére, és ezért esetlegesen feladnák azokat. Bízunk benne, hogy a társadalom eltérő pólusai így közelebb kerülhetnek egymáshoz, és csökkenni fog a különböző rétegekből származók közt meglévő esélybeli eltérések.

Program céljai:

 • hátrányos helyzetű, különös tekintettel roma származású gyermekek támogatása, esélyegyenlőség megteremtése által
 • iskolai eredmények kiegyensúlyozottságának megalapozása
 • anyagi gondokból adódó iskolai vagy továbbtanulási motiválatlanság kiküszöbölése
 • ismeret hiányából fakadó iskolai vagy továbbtanulási motiválatlanság megszüntetése, ismeretterjesztő programok által
 • lehetőségek hiányából adódó tehetséges fiatalok pályatévesztésének megakadályozása
 • motiváció hiányából fakadó céltalanság megszüntetése tehetséges gyermekeknél
 • társadalmi mobilitás támogatása
 • előítéletek, társadalmi sztereotípiák visszaszorítása a többségi és kisebbségi rétegen belül

Programba való bekerülés kritériumai:

 • két lépcsős felvételi rendszer
  • első lépés:
   • hátrányos helyzetet vagy egy főre jutó családi jövedelmet igazoló okmány,
   • motivációs levél,
   • utolsó két félév bizonyítványának beküldése elektronikus vagy postai úton
   • 14 életévét betöltött diákok
  • második lépés:
   • személyes beszélgetés
   • időközben megszerzett bizonyítvány, nyelvvizsga, egyéb iskolán kívüli eredmény bemutatása
  • folyamatos jelentkezési lehetőség

A Program által biztosított lehetőségek:

 • nyelvvizsga finanszírozása
 • korrepetálás
 • kollégiumi elhelyezkedés esetleges finanszírozása
 • pályaorientációs, önismereti foglalkozások
 • felvételi eljárás során segítségnyújtás
 • országon belül, esetleg külföldi továbbtanulási lehetőségek feltérképezése érdekében tett kirándulások
 • tehetség kibontakoztatásához szükséges körülmények biztosítása (többek között szakemberek tekintetében)
 • szakemberek kiképzése, akik a későbbi generációnak támogatást nyújtanak