Világítani fogok

     

2017 nyarán lépett együttműködésre alapítványunk a kerecsendi hátrányos helyzetűek megsegítésével foglalkozó Világítani fogok csapatával.

Programról:

A „Világítani fogok” egy évek alatt fölépült, főként fiatalokból álló csapat. Bár az ország különböző helyein lakunk, van egy közös pont és egy közös cél, és ez a heves megyei Kerecsendhez köt bennünket. Önkénteseink zömében fiatal felnőttek, kisebb részt gimnazisták, egyetemisták.

Elsősorban táborokat, közösségi programokat szervezünk a falu hátrányos helyzetű gyermekei, illetve egyre inkább a családjaik számára. Ahogy egyre jobban felmérjük a helyiek igényeit, úgy próbáljuk szélesíteni a programok skáláját is. Jól mutatja ezt, hogy időközben kertprogram szerveződött, közös éneklések, főzések a szegények javára, adománygyűjtés és osztás, ünnepekhez kötődő programok (adventi koszorúkötés, karácsonyi előadások a templomban, közös karácsony-másnapi vacsorák). Egy-egy gyermek tanulásban való támogatása. Ezek a programok sokszor a helyi önkormányzattal, illetve egyházközséggel együttműködve szerveződnek.

2014-ben használtuk először a „Világítani fogok” nevet, amikor egy tábori programhoz elemlámpára gyűjtöttünk a gyerekeknek. Azóta megszerettük, a miénk lett, valószínűleg a szimbolikája, és pozitív üzenete miatt. Szeretnénk, hogy a gyerekek is megélhessék azt az értéket, amit a létük hordoz, hogy azt a tehetséget, képességet, ami a sajátjuk, egyre inkább kibontakoztathassák. Szeretnénk, hogy ezt az értékességet meg tudják mutatni (világítani tudjanak), és ezen az alapon a társadalmi integráció megvalósulhasson. A találkozásokban hiszünk, ami a kölcsönös előítéletek építette falon rést üthet, a változásra módot adhat.

További információ:

vilagitanifogok@gmail.com vagy Világítani fogok